A szoborcsoport dombóvári története

1959-ben Antal István helyi községi tanácselnök a szobrokat Dombóvárra szállíttatta (a fővárosi Esti Hírlap 1958-ban megjelent hirdetése alapján). Ugyanezen évben a lebontott szobrokat műemlékké nyilvánították. A szobrok 1959-től 1961-ig a piactéren (Hunyadi téren) álltak, 1961-ben a szoborcsoportot a Béke Parkba (Szigeterdőbe) szállították. Felállítására, majd ünnepélyes felavatására 1973 májusában, a Dombóvári Napok keretében került sor. Nem az eredeti, Horvay tervezte emlékmű rekonstrukciójára került sor, a szobrokat egészen alacsony talapzatra helyezték, és egymástól nagyobb távolságra egyesével és párosával állították fel.

1959-1961.: A piactéren (Hunyadi téren) hevertek a szobrok.

1961.: A Kossuth-szoborcsoport elszállítása a Béke Parkba (Szigeterdőbe).

1961.: A Műemléki Felügyelőség sürgette a felállításukat.

1961-72.: A Szoborcsoport a Béke Parkban hever.

1970. április 1.: Dombóvár városi rangot kapott.

1971.: Vidóczy László az új tanácselnök, aki megteremtette a felállításukhoz szükséges feltételeket.

1972.: A szoborcsoport felállításához és restaurálásához a Művelődésügyi Minisztérium adott anyagi támogatást. A Képzőművészeti Kivitelező Vállalat, a Megyei Urbanisztikai Bizottság és a Városi Tanács illetékesei abban állapodtak meg, hogy a szobrok megosztva kerülnek felállításra a Szigetredőben.

1972-73.: Munkafázis. Az alapozás műszaki tervét Erdélyi Tibor építészmérnök, a Tolna Megyei Tanács Tervező Vállalatának dolgozója társadalmi munkában készítette.

- A szobrok elhelyezése, mosása.

- Az elhelyezésükre kijelölt parkot a Szigeterdőben a lakosság társadalmi munkával hozta létre.

1973. május: A Dombóvári Napok keretében fiatalok részvételével megtörtént a sokat mellőzött értékes szoborcsoport ünnepélyes felavatása. Emléktáblával jelölték.

1974.: A szoborcsoportot restaurálta a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat.

1998.: az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulóján a millenniumi Emlékbizottság és a Művelődési Minisztérium pályázatának, a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek, vállalatoknak, helyi vállalkozóknak, polgároknak köszönhetően a Wosinsky Mór Megyei Múzeum két szobrász-restaurátora, Tövisháti András és Tövisháti Béla tisztították, felújították az akkor már rossz állapotú szobrokat. Az emlékünnepségre a Pákozdi csata 150. évfordulóján, szeptember 29-én került sor.

2011.: Az Országgyűlés a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról 2011. július 13-án határozatot hozott, melynek értelmében a szobrokat vissza akarták állítani az Országház melletti téren (Kossuth tér) eredeti állapotuk szerint. A Dombóvári lakosság tiltakozásának köszönhetően a szobrok a Szigeterdőben maradtak.

2013-14.: A szobrokról a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. másolatot készített. A szoborcsoport első Kossuthról készült alakját - melyet süttői mészkőből készítettek - 2014 márciusában állították fel az Országház előtti téren. Ezzel az Országgyűlés határozatának megfelelve megkezdődött a budapesti Kossuth tér 1944 előtti képzőművészeti arculatának visszaállítása.