Klauzál Gábor

Klauzál Gábor

1804-1866

Pesten született elszegényedett nemesi családban. Tanulmányait Szegeden piarista diákként végezte, majd Pesten jogi diplomát szerzett. 1824-től Csongrád vármegye törvényszéki ülnöke lett. Az 1832-36-i, majd az 1840. évi országgyűlésen Csongrád vármegye követeként és a reformellenzék egyik vezéreként vett részt. A büntető törvénykönyv és az ezzel kapcsolatos intézkedések bevezetésére 1840-ben létrehozott országos választmány tagja. Az 1843-44. évi országgyűlésen a haladópárt és az ellenzék vezére. Az abszolutisztikus hatalom megerősödése után a politikai élettől lényegében visszavonult, s a társadalmi és egyesületi életben tevékenykedett. 1848-ban kezdettől fogva támogatta a forradalmat a pesti Közcsendi Bizottmány tagjaként és a Pest városi központi választmány helyettes elnökeként. 1848. április 7-e és szeptember 11-e között Batthyány Lajos kormányában földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter volt. Batthyány Lajossal és Deák Ferenccel következetesen a mérsékeltebb és az udvarral való végső szakítást elkerülni akaró álláspontot képviselte. A pesti népképviseleti országgyűlésben erőteljesen támadta a radikális baloldalt. 1848 őszén visszavonult a politikai élettől. 1849. után gazdálkodott, kistétényi (Budafok-Tétény) szőlőit művelte, rokonait segítette. Rossz egészségi állapota miatt gyakran kereste fel a helgolandi tengeri fürdőt. Az 1860. és 1865. évi országgyűlésen Szeged képviselője volt, Deák Ferenc pártjának tagjaként. Haladó politizálásával hozzájárult a kiegyezés előkészítéséhez, de azt már nem élhette meg, mert egy évvel korábban váratlanul elhunyt Kalocsán. Szegeden helyezték örök nyugalomra.