Esterházy Pál herceg

Esterházy Pál herceg

1786-1866

Bécsben született, udvarhű arisztokrata családban. Tanulmányai befejezése után diplomáciai pályára lépett. 1806-tól Londonban, 1807-től Párizsban Metternich mellett követségi titkár, 1810-14-ben Drezdában a szász királyi udvarnál osztrák követ. 1813-15-ben tevékenyen részt vett a Napóleon elleni hadi eseményekkel kapcsolatos diplomáciai tárgyalásokban. 1815-től az osztrák Császárság londoni nagykövete. 1842-ben lemondott tisztségéről és Magyarországra visszatérve csatlakozott a reformellenzékhez. 1848. április 7-e és szeptember 9-e között az első magyar felelős kormányban a király személye körüli miniszter (lényegében külügyminiszter). Miután eredménytelenül próbálkozott a bécsi udvar és a Batthyány-kormány között mindinkább feszültté vált viszony enyhítésével, még a kormány távozása előtt lemondott és visszavonult a politikai élettől. Egy ideig londoni emigrációban élt, ahol Kossuth Lajos ellenzékéhez tartozott. 1856-ban - mint rendkívüli osztrák nagykövet - képviselte az Osztrák Császárságot II. Sándor orosz cár koronázásán. 1860-ban túlságos költekezése miatt a hercegi hitbizományt gondnokság alá kellett helyezni. Regensburgban hunyt el.