Deák Ferenc

Deák Ferenc

1803-1876

A Zala megyei Söjtörön született köznemesi családban. Bölcseleti és jogi tanulmányai után 1823-ban ügyvédi vizsgát tett. Politikai gyakorlatot Zala megyében szerzett, így kiforrott politikusként érkezett az 1832-36-os országgyűlésre. Bár a vezérszereptől idegenkedett, hamarosan a tekintélyek sorába emelkedett. Taktikája szerint meggyőző jogtörténeti levezetéssel bizonyította, hogy a kívánt reformok nem ellentétesek az ősi alkotmánnyal. Kitűnt szónoki tehetségével, éles ítélőképességével, és hamarosan a szabadelvű ellenzék vezére lett. 1841-ben az új büntető törvénykönyv kidolgozásán dolgozó országgyűlési bizottság tagja lett. Az 1843-44. évi országgyűlésen fő szorgalmazója volt a közteherviselés megvalósításának, de amikor a javaslat ellen megyéjében a középnemesség véres zavargásokat provokált, lemondott képviselőségéről. Az 1848. márciusi események hatására több főrend és követ, valamint Zala vármegye közgyűlése is kérte, hogy menjen Pozsonyba. Eleget téve a felkérésnek, részt vett a törvények kidolgozásban. 1848. április 11-től a Batthyány Lajos vezette első felelős kormányban igazságügyi miniszter lett. Politikája mindenkor a feszültségek mérséklésére irányult, ezért ellenezte a bécsi udvarral való végleges szakításhoz vezető törvények és rendeletek elfogadását. 1848. szeptember 11-én több miniszterrel együtt lemondott, de képviselői tisztségét megtartotta. 1849. január 1-jén tagja volt a Batthyány vezette békeküldöttségnek Windischgrätznél. Miután a küldöttség útja sikertelen volt, s nem mehetett Debrecenbe, visszavonult kehidai birtokára.

Ott töltötte az önkényuralom első éveit, de 1854-ben Pestre költözött. Az Angol Királynő szállodában lévő lakása politikai és szellemi ponttá vált. Célja az 1848-as törvények elismertetése volt, követendő módszernek pedig a passzív ellenállást hirdette. Az 1861. évi országgyűlésre Pest belvárosa képviselőjévé választotta. Az országgyűlésen hamarosan az úgynevezett Felirati Párt vezére lett.1865 tavaszán a pesti Naplóban jelent meg a kiegyezéshez vezető folyamatot elindító húsvéti cikke. A decemberben összeült országgyűlésben már ő játszotta a vezérszerepet. Az osztrák vereséggel végződött prosz-osztrák háború Bécs engedményekre kényszerült. Az 1867-es kiegyezést követően felállt új kormányban Deák semmiféle tisztséget nem vállalt, de az országgyűlésben ő volt a parlamenti többség vezére. Utolsó parlamenti beszédében az állam és az egyház szétválasztásáért, a lelkiismereti szabadságért szállt síkra.